Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
3
 Vigyázat
• Ne helyezzen vagy ejtsen nehéz tárgyakat a Hálózati adapter kábelére, és ne hajtsa 
meg erõsen a kábelt, nehogy az megsérüljön. Ha a hálózati adapter kábele megsérül, 
keressen fel egy PENTAX szervizt.
• Ne zárja rövidre és ne érintse meg a termék kimeneti csatlakozóit, miközben a termék 
be van dugva a hálózati csatlakozóba.
• Ne érintse meg a hálózati adapter kábelét nedves kézzel, mert ez áramütést okozhat.
• A terméket ne tegye ki nagy erõhatásoknak, és ne ejtse kemény felületre. 
Ez a fényképezõgép meghibásodásához vezethet.
• A veszélyek elkerülése érdekében csak a CSA/UL által jóváhagyott elektromos kábeleket 
használjon. SPT-2 vagy nehezebb, legalább NO.18 AWG típusú, az egyik végén 
megformázott menetes csatlakozókábel fedéllel (NEMA szabvány szerint), a másik 
végén megformázott csatlakozó anyával (IEC nem ipari szabvány szerint) rendelkezõ 
réz kábelt, vagy ennek megfelelõ kábelt használjon.
• Ha külföldre utazik, ne felejtse otthon a nemzetközi szervizek hálózatának címeit 
tartalmazó füzetet (a gép dobozában találja), mivel az hasznos lehet, ha a géppel 
bármilyen problémája adódik.
• Ha a fényképezõgépet hosszabb ideig nem használta, mielõtt fontos képeket készítene 
(pl. esküvõ vagy utazás) ellenõrizze, hogy a gép még megfelelõen mûködik. 
A felvételrögzítés nem garantált, ha a rögzítés, lejátszás vagy a számítógépre történõ 
adatátvitel stb. a fényképezõgép vagy a rögzítõ média (SD memóriakártya) stb. hibája 
miatt nem lehetséges.
• A fényképezõgépen levõ objektív nem cserélhetõ. Az objektív nem vehetõ le a géprõl.
• Ne tisztítsa a fényképezõgépet szerves oldószerekkel, például hígítóval, alkohollal, 
benzinnel.
• Kerülje a magas hõmérsékletû és párás helyeket. Különösen vigyázzon, ha gépjármûben 
hagyja a fényképezõgépet, mert annak belsõ tere nagyon felforrósodhat.
• Ne tartsa a fényképezõgépet olyan helyen, ahol növényvédõ szert vagy vegyszert 
tartanak. A fényképezõgépet vegye ki a táskából, és jól szellõzõ helységben tárolja, 
nehogy bepenészedjen.
• A fényképezõgép nem vízálló, ne használja olyan helyen, ahol vízzel, esõvel vagy 
egyéb folyadékkal érintkezhet.
• Figyeljen arra, hogy a fényképezõgépet ne tegye ki rázkódásnak, ütõdéseknek vagy 
nyomásnak. Ha a fényképezõgépet motoron, autóban, hajón stb. szállítja, helyezze 
azt egy párnára a rezgések csökkentésére.
• A fényképezõgép 0°C és 40°C (32°F és 104°F) közti hõmérsékleten használható.
• Magas hõmérsékleten az LCD monitor elsötétül, de a szélsõséges hõmérséklet 
megszûnésével visszaáll a kijelzõ normál állapota.
• Alacsony hõmérsékleti viszonyok között az LCD monitor reakcióideje lelassul. 
Ez folyadékkristályra jellemzõ tulajdonság és nem a kijelzõ meghibásodása.
• Az optimális mûködés érdekében 1 - 2 évente ajánlott a fényképezõgép ellenõrzése.
Az AC adapterrõl
A fényképezõgép kezelésekor betartandó 
elõvigyázatosság
e_kb462.book  Page 3  Friday, January 11, 2008  1:50 PM