Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
56
4
Fényképezés
Elérhetõ: 
c
c (Digital SR) mód segítségével magasabbra állítható az érzékenység, amivel 
megelõzhetõ a fényképezõgép bemozdulásából eredõ elmosódottság. 
Olyan körülmények között érdemes használni, ahol várható a kép bemozdulása.
1
Nyomja meg a négyirányú vezérlõkapcsolót (3A üzemmódban.
Megjelenik a Felvétel mód palettája.
2
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (2345) válassza ki 
c (Digital SR) pontot.
3
Nyomja meg a 
4 gombot.
A gép kiválasztja a felvételi üzemmódot és visszatér Felvétel állapotba.
4
Nyomja le félig az exponáló gombot.
Az élességállítási keret az LCD monitoron 
zöldre vált, ha a téma fókuszban van.
5
Nyomja le teljesen az exponáló gombot.
A felvétel elkészül.
A rázkódás és az elmosódás csökkentése fényképezés 
közben (Digital SR mód)
Ha a 
c felvételi módot választja, akkor az automatika az érzékenységet 
ISO 100 és 1600 között állítja. (72. o.) A záridõ és a blende az aktuális 
érzékenységnek megfelelõen kerül beállításra.
1, 2
3
4, 5
0 2 / 0 2 / 2 0 0 8
0 2 / 0 2 / 2 0 0 8
3 8
3 8
3 8
1 9 : 2 5
1 9 : 2 5
1 9 : 2 5
e_kb462.book  Page 56  Friday, January 11, 2008  1:50 PM