Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
57
4
Fényképezés
Elérhetõ: Y
Y (Díszkeret) módban a fényképezõgépen tárolt keretekkel együtt készítheti 
el a képet.
1
Nyomja meg a négyirányú vezérlõkapcsolót (3A üzemmódban.
Megjelenik a Felvétel mód palettája.
2
A négyirányú vezérlõkapcsolóval 
(
2345) válassza ki a Y (Díszkeret) 
opciót.
3
Nyomja meg a 
4 gombot.
A fényképezõgépen tárolt képek kilenc képes 
megjelenítéssel láthatók az LCD monitoron.
4
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (2345
válassza ki a használni kívánt keretet.
5
Nyomja meg a 
4 gombot.
A kiválasztott keret egyképes módban jelenik meg. 
Az alábbi mûveletek bármelyikével más keretet 
választhat.
Négyirányú vezérlõkapcsoló (45): 
másik keretet jelenít meg
3 gomb vagy Zoom gomb (f):
visszatér a keretek kilenc 
képes megjelenítéséhez
6
Nyomja meg a 
4 gombot.
A képernyõn megjelenik a keret.
A képek keretezése (Díszkeret mód)
1, 2, 4
3, 5, 6
7, 8
OK
OK
OK
MENU
OK
OK
OK
OK
MENU
e_kb462.book  Page 57  Friday, January 11, 2008  1:50 PM