Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
4
• Hirtelen hõmérsékletváltozás páralecsapódást okozhat a készülék külsõ-belsõ részein. 
Ezért ilyenkor tegye a gépet egy táskába vagy mûanyag tasakba, és csak akkor 
vegye elõ, amikor a hõmérsékletkülönbség kiegyenlítõdött.
• Figyeljen arra, hogy a fényképezõgépbe ne kerüljön por, nedvesség, homok, víz, 
mérgezõ gázok vagy só, mivel ezek a fényképezõgép sérüléséhez vezethetnek. 
A fényképezõgéprõl törölje le a víz- vagy esõcseppeket, és várja meg, míg 
a fényképezõgép megszárad.
• Az SD memóriakártyáról bõvebben a „Figyelmeztetések az SD memóriakártya 
használatával kapcsolatban” (24 o.) címû fejezetben olvashat.
• Kérjük vegye figyelembe, hogy az SD memóriakártya vagy a beépített memória 
formázása az összes adatot törli, azonban külön megvásárolható adat-visszaállító 
szoftver használatával a törölt adatok esetleg helyreállíthatók. A fényképezõgép 
memóriáját mindig körültekintéssel kezelje.
• Kérjük, ne nyomja meg erõsen az LCD monitort. Ez a kijelzõ károsodását okozhatja, 
vagy hibás mûködéshez vezethet.
• Ha a fényképezõgépet farzsebében tartja, ne üljön le, mert a fényképezõgép külsõ 
részei, illetve az LCD monitor megsérülhetnek.
• Ha a fényképezõgépet állványra szerelve használja, ügyeljen arra, nehogy túlságosan 
meghúzza az állványcsatlakozó csavarját.
e_kb462.book  Page 4  Friday, January 11, 2008  1:50 PM