Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
59
4
Fényképezés
Elérhetõ: 
 (Digitális panoráma) módban, 2-3 egymás után készült képet fûzhet össze 
egy panoráma képpé.
1
Nyomja meg a négyirányú vezérlõkapcsolót (3A üzemmódban.
Megjelenik a Felvétel mód palettája.
2
Nyomja meg a négyirányú vezérlõkapcsolót (2345
 (Digitális panoráma) pont kiválasztásához, majd nyomja 
meg a
4 gombot.
Megjelenik az elmozdulás irányának kiválasztását biztosító képernyõ.
3
Nyomja meg a négyirányú 
vezérlõkapcsolót (
45) az összefûzés 
irányának kiválasztásához.
(5): összefûzés jobbra
(4): összefûzés balra
A fényképezõgép kész az elsõ kép elkészítésére.
A következõ leírás bemutatja a teendõket a (5) 
választása esetén.
4
Készítse el az elsõ képet.
Nyomja le teljesen az exponáló gombot a kép 
elkészítéséhez, majd miután ellenõrizte 
az elkészült képet (Azonnali ellenõrzés) 
a fényképezõgép készen áll a második kép 
elkészítésére. Az LCD monitor bal oldalának 
1/4 részén az elõzõ kép jobb szélének egy 
része látható, hogy segítsen a második kép 
igazításában.
Panoráma képek készítése (Digitális panoráma mód)
A képernyõ bal felsõ sarkában megjelenõ 
 jelzés a következõ kép számát 
mutatja.
1, 2, 3
2, 6
4, 5, 6
Set shift direction
Set shift direction
38
38
38
1
e_kb462.book  Page 59  Friday, January 11, 2008  1:50 PM