Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
60
4
Fényképezés
5
Fordítsa el a fényképezõgépet 
függõleges tengelye mentén jobbra, 
majd készítse el a második képet.
Ügyeljen, hogy az elsõ képbõl mutatott részlet 
a második képen a megfelelõ terület fölé essen 
(illeszkedjen).
Fordítsa el a fényképezõgépet a függõleges tengelye 
mentén jobbra, majd az exponáló gomb teljes 
lenyomásával készítse el a második képet. A második kép azonnali ellenõrzése 
után a fényképezõgép készen áll a harmadik felvétel elkészítésére.
Ismételje meg a 4. és az 5. lépéseket a harmadik kép elkészítéséhez. A harmadik 
kép elkészítése után a [Data being processed] (Adatfeldolgozás folyamatban) 
üzenet kezd villogni. Az elkészült panoráma ellenõrzése után a fényképezõgép 
készen áll a következõ panoráma elsõ fotójának elkészítésére.
Ha csak az elsõ és a második képet szeretné összefûzni, akkor menjen a 6. 
lépésre, és a 7. pontnál válassza a [Save] (Mentés) pontot.
6
Nyomja meg a 
4 gombot.
Megjelenik a kép mentésének jóváhagyását kérõ 
képernyõ.
7
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (23
válassza a [Save] (Mentés), [Discard] 
(Elvetés) és [Cancel] (Mégse) opciók 
valamelyikét, majd nyomja meg a 
4 
gombot.
[Save] (Mentés)
: Ha az elsõ kép elkészítése után a [Save] (Mentés) pontot 
választja, akkor a fényképezõgép elmenti az elkészült 
képet, majd a fényképezõgép visszaáll a panoráma elsõ 
képének elkészítéséhez.
Ha a második kép elkészítése után a [Save] pontot választja, 
akkor a képernyõn a [Data being processed] (Adatfeldolgozás 
folyamatban) felirat kezd villogni. A 2 képbõl összefûzött 
panoráma ellenõrzése után a fényképezõgép készen áll 
a következõ panoráma elsõ képének elkészítésére.
[Discard] (Elvetés)
: A panorámához eddig elkészített képek mind törlõdnek, 
a fényképezõgép készen áll a következõ panoráma elsõ 
képének elkészítésére.
[Cancel] (Mégse)
: A fényképezõgép kilép panoráma módból, és visszatér 
a legutoljára használt módba.
Kilépés a panoráma sorozatból
 módban a vaku nem villan.
2nd frame
2nd frame
SHUTTER
1
2
Exit
Exit
OK
Save
Save the image(s) and 
exit this screen?
Save the image(s) and 
exit this screen?
Discard
Cancel
MENU
OK
OK
OK
OK
e_kb462.book  Page 60  Friday, January 11, 2008  1:50 PM