Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
65
4
Fényképezés
6
Nyomja meg a 
3 gombot.
A fényképezõgép az aktuális beállítással visszatér a felvételkészítéshez.
Y módban a képminõség fixen D.
Körülbelüli képrögzítési kapacitás és rögzítési idõ (Fénykép) 1145. o.
e_kb462.book  Page 65  Friday, January 11, 2008  1:50 PM