Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
71
4
Fényképezés
1
Nyomja meg a négyirányú 
vezérlõkapcsolót (
4
A üzemmódban.
A vaku mód a gomb minden egyes megnyomásakor 
megváltozik. A beállítás a négyirányú 
vezérlõkapcsolóval (23) is megváltoztatható.
2
Nyomja meg a 
4 gombot.
A gép készen áll a kiválasztott vaku módban 
való felvételkészítésre.
A „vörös szemek” megelõzése
A „vörös szemek” olyankor jelennek meg a képen, ha a vaku fénye visszaverõdik 
a fotóalany szemének belsejérõl. A jelenség megelõzéséhez próbálja 
ki a következõket.
-  Világítsa meg a témát.
-  Állítsa a vakumódot c (Auto + Vörös-szem) vagy d (Vaku be + Vörös-
szem).
A képre került vörös szemeket a fényképezõgép Z (Vörös-szem csökkentés) 
funkciójával is eltávolíthatja. (109. o.)
Auto
Auto
Auto
Flash Mode
Flash Mode
Flash Mode
OK
OK
OK
OK
MENU
Cancel
Cancel
e_kb462.book  Page 71  Friday, January 11, 2008  1:50 PM