Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
74
4
Fényképezés
Hozzon ki többet a hasznos funkciókból
 
A módban a felvételkor megjelenõ információk mennyiségét az 
4/W 
gomb lenyomásával változtathatja meg. A jelzések jelentésérõl bõvebben: 14. o.
A fényképezési adatok megjelenítése
 módban a felvételi információk csak az elsõ kép elkészítésekor jelennek 
meg. A második és a harmadik kép exponálásakor a felvételi információk 
nem jelennek meg.
• O módban a kijelzõ csak Normál és kikapcsolt LCD módok között állítható.
• Olyan helyzetekben, ahol várható a fényképezõgép bemozdulása, az exponáló 
gomb enyhe lenyomásakor megjelenik az LCD monitoron a S jelzés. 
A fényképezõgép berázásának elkerülése érdekében használjon állványt, 
vagy az Önkioldó funkciót. (75. o.)
• Ha az 
4/W gombot a „Nincs infó” megjelenítésnél nyomja meg, 
akkor az LCD Monitor kikapcsol.
OK
OK
+1.0
+1.0
+1.0
38
38
38
F2.8
F2.8
1/250
1/250
F2.8
1/250
+1.0
+1.0
+1.0
38
38
38
8
M
100
100
ISO
ISO 100
ISO
02/02/2008
02/02/2008
14:25
OK
OK
Részletes megjelenítés
Nincs info
Normál megjelenítés
LCD Monitor kikapcsolva
e_kb462.book  Page 74  Friday, January 11, 2008  1:50 PM