Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
79
4
Fényképezés
A Memória funkció használatakor a beállítások akkor is megmaradnak, 
ha a fényképezõgépet kikapcsolja.
A fényképezõgép egyes beállításai esetén a Memory (Rögzítés) funkció mindig 
be van kapcsolva: O (On) (kikapcsoláskor a gép elmenti a beállításokat), míg 
más beállításokhoz Ön választhatja ki az On vagy az Off opciót (hogy a gép 
mentse-e el a beállításokat kikapcsolás elõtt). Az alábbi táblázat a Memory 
funkcióval választhatóan O (On) vagy P (Off) elmenthetõ beállításokat tartalmazza. 
A listában nem szereplõ beállításokat a gép kikapcsoláskor mindig elmenti. Az O (On) 
opció kiválasztásakor a beállítások közvetlenül a kikapcsolás elõtti állapotuknak 
megfelelõen kerülnek rögzítésre. A P (Off) opció kiválasztásakor a gép az 
alapértelmezett értékeket állítja vissza kikapcsoláskor. Az alábbi táblázat jelzi 
a Memory funkció adott beállításra vonatkozó alapértelmezett értékét is (On vagy Off).
Beállítások mentése (Memory - rögzítés)
Menüpont
Leírás
Alapértelmezett 
beállítás
Flash Mode 
(Vakumód)
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (4) beállított vaku mód 
(70. o.)
O
Drive Mode 
(Meghajtási mód)
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (2) beállított meghajtási 
mód (75. o., 76. o.).
P
Focus Mode 
(Fókusz mód)
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (5) beállított 
élességállítási mód (67. o.)
P
Zoom Position 
(Zoom pozíció)
A Zoom/w/x gombbal beállított zoom pozíció (66. o.)
P
Sensitivity 
(Érzékenység)
A [A Rec. Mode] (Felvétel mód) menüben beállított 
[Sensitivity] (Érzékenység) (72. o.)
P
EV Compensation 
(EV kompenzáció)
A [A Rec. Mode] (Felvétel mód) menüben beállított [EV 
Compensation] (Megvilágítás korrekció) (73. o.).
P
DISPLAY
Az LCD monitor információs kijelzõ üzemmódját 
4/W gombbal állíthatja be (74. o., 85. o.)
P
File No. 
(Fájl számozás)
Ha egy új SD memóriakártyát helyezett be, mikor az On 
(Be) opció volt kiválasztva, a fájl sorszámok sorrendben 
kerülnek kiosztásra.
O
e_kb462.book  Page 79  Friday, January 11, 2008  1:50 PM