Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
80
4
Fényképezés
1
Nyomja meg a 
3 gombot A üzemmódban.
Megjelenik a [A Rec. Mode] (Felvétel mód) menü.
2
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (23) válassza ki a [Memory] 
(Rögzítés) menüt.
3
Nyomja meg a négyirányú vezérlõkapcsolót (5).
Megjelenik a memória képernyõ.
4
A négyirányú vezérlõkapcsoló (23
használatával válasszon ki egy 
menüpontot.
5
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (45
válasszon az 
O (On) vagy (Off) 
beállítások közül.
6
Nyomja meg a 
4 gombot.
A Memory funkció beállításai mentésre kerülnek.
7
Nyomja meg a 
3 gombot.
A fényképezõgép az aktuális beállítással visszatér a felvételkészítéshez.
Rec. Mode
MENU
Exit
Exit
Exit
1/2
Recorded Pixels
Quality Level
AF Mode
Sensitivity
EV Compensation
Movie 
Auto
±0
8
M
MENU
1, 7
2, 3, 4, 5
6
Memory
MENU
Cancel
Flash Mode
Drive Mode
Focus Mode
Zoom Position
Sensitivity
EV Compensation
OK
OK
1/2
e_kb462.book  Page 80  Friday, January 11, 2008  1:50 PM