Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
81
4
Fényképezés
Mozgóképek rögzítése
Elérhetõ: 
d
A mozgóképpel együtt a gép hangot isi rögzít.
1
Nyomja meg a négyirányú vezérlõkapcsolót (3A üzemmódban.
Megjelenik a Felvétel mód palettája.
2
A négyirányú vezérlõkapcsolóval 
(
2345) válassza a 
d (Videó) 
pontot.
Videó rögzítse
1, 2
3
4, 5
MENU
OK
OK
Cancel
Cancel
Movie
Movie
OK
e_kb462.book  Page 81  Friday, January 11, 2008  1:50 PM