Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
82
4
Fényképezés
3
Nyomja meg a 
4 gombot.
d mód aktiválódik, a fényképezõgép kész 
a videók rögzítésére.
A következõ információk megjelennek az LCD 
monitoron.
1 Mozgókép mód ikon
2 Élességállítás mód ikon
3 Felvétel jelzõ (akkor jelenik meg, mikor a 4. 
lépésben leírtaknak megfelelõen elkezdõdik 
a felvétel. A rögzítés során a jelzés villog)
4 A még rendelkezésre álló idõ
5 Aktuális dátum és idõ
6 Fókusz keret (a felvétel alatt nem látható)
A rögzíteni kívánt képterületet úgy módosíthatja, ha megnyomja a Zoom gombot 
balra vagy jobbra.
x : nagyítja a témát.
w : nagyítja a fényképezõgéppel rögzített terület méretét.
4
Nyomja le teljesen az exponáló gombot.
A felvétel elindul. A videó rögzítése addig folytatódhat, amíg a beépített memória 
vagy az SD kártya meg nem telik, vagy a fájl mérete el nem éri a 2GB-ot.
5
Nyomja le teljesen az exponáló gombot.
A felvétel véget ér.
Ha több mint egy másodpercen keresztül lenyomva tartja az exponáló gombot, 
a rögzítés egészen addig folytatódik, míg lenyomva tartja a gombot. A rögzítés 
megszakad, ha felengedi az exponáló gombot.
d módban a vaku nem villan.
• Az optikai és a digitális zoom a rögzítés elõtt, míg a digitális zoom a rögzítés 
közben is használható.
• Ha az élességállítási mód 
= vagy q értéken van, akkor az élességet 
a felvétel elindítása elõtt tudja beállítani.
• Az LCD monitoron megjelenõ felvételi információkat a felvétel során 
4/W gombbal változtathatja.
Mozgóképek lejátszása 191. o.
Tartsa lenyomva az exponáló gombot.
07:34
07:34
14
14:25
:25
14:25
02/02/2008
02/02/2008
1
4
3
2
5
6
e_kb462.book  Page 82  Friday, January 11, 2008  1:50 PM