Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
89
5
Képek lejátszása és törlése
Ebben a módban egymás után lejátszhatja az összes felvételt.
1
Lépjen be a Q módba, majd a négyirányú vezérlõkapcsolóval 
(
45) válassza ki, hogy melyik képpel kezdõdjön a diabemutató.
2
Nyomja meg a négyirányú vezérlõkapcsolót (3).
Megjelenik a Lejátszás mód palettája.
3
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (2345) válassza ki 
u (Diabemutató) opciót.
4
Nyomja meg kétszer a 
4 gombot.
Elindul a diabemutató.
Menet közben a 
4 gomb megnyomásával szakíthatja meg a diabemutatót. 
A diabemutató folytatásához a szünet alatt nyomja meg a 
4 gombot.
5
Nyomja meg a fõkapcsolót, vagy a 
4 gomb kivételével 
bármely gombot.
A diabemutató leáll.
Beállíthatja a képek lejátszása közötti idõközt, illetve képi és hangeffektusokat 
is hozzáadhat a bemutatóhoz.
1
Nyomja meg a négyirányú vezérlõkapcsolót (3Q módban.
Megjelenik a Lejátszás mód palettája.
2
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (2345) válassza ki 
u (Diabemutató) opciót.
Diabemutató
Ha megnyomja a négyirányú vezérlõkapcsolót (5) miközben hangos 
mozgóképet vagy fényképet játszik le, a következõ kép jelenik meg 
anélkül, hogy a vetítést befejezné.
A Diabemutató feltételeinek beállítása
MENU
Slideshow
Slideshow
OK
OK
OK
Cancel
Cancel
1, 2, 3
4
e_kb462.book  Page 89  Friday, January 11, 2008  1:50 PM