Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
90
5
Képek lejátszása és törlése
3
Nyomja meg a 
4 gombot.
Megjelenik a Diabemutató feltételeinek beállítására 
szolgáló képernyõ.
4
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (23
válassza az [Interval] (Idõköz) üzemmódot.
5
Nyomja meg a négyirányú 
vezérlõkapcsolót (
5).
Megjelenik egy legördülõ menü.
6
Az idõköz módosításához nyomja meg a négyirányú 
vezérlõkapcsolót (
23), majd nyomja meg a 
4 gombot.
Az alábbi értékek választhatók: 3 sec (3 mp), 5 sec (5 mp), 10 sec (10 mp), 
20 sec (20 mp) és 30 sec (30 mp).
7
A négyirányú vezérlõkapcsoló (23) segítségével válassza 
ki a [Screen Effect] (Képernyõ effektus) pontot.
A [Screen Effect] (Képernyõ effektus) kiválasztása után nyomja meg a négyirányú 
vezérlõkapcsolót (5). Megjelenik egy legördülõ menü, amely a következõ választható 
opciókat tartalmazza. A négyirányú vezérlõkapcsolóval (23) válassza ki a kívánt 
opciót, majd nyomja meg a 
4 gombot.
8
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (23) válassza ki a [Sound 
Delete] (Hangfelvétel törlése) opciót.
9
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (45) válasszon az O (On) 
vagy 
P (Off) beállítások közül.
Ha csak ki nem kapcsolja a képernyõ effektusokat, az egymás utáni képek 
között hangeffektust is beállíthat (O (On)), illetve letilthatja azt (P (Off)).
10
Nyomja meg a 
4 gombot.
A diabemutató a kiválasztott idõközzel és effektussal indul el.
Off (Ki)
Nincs effektus
Wipe (Beúszás)
A következõ kép balról-jobbra átúszik az elõzõ képen
Checker (Pepita)
A következõ kép kisméretû négyzet mozaikban jelenik meg
Fade (Átúszás)
Az aktuális kép fokozatosan elhalványul, a következõ pedig ugyanígy 
kivilágosodik
A gép nem játssza le a diabemutatóban a hangjegyzeteket.
• A Diabemutató addig folytatódik, amíg meg nem nyomja a fõkapcsolót, 
vagy a 
4 gomb kivételével bármelyik gombot.
• A lejátszási idõköztõl függetlenül a mozgóképek vagy hanggal ellátott 
állóképeket a fényképezõgép végig lejátssza. Azonban ha mozgókép 
vagy hanggal ellátott állókép lejátszása közben megnyomja a négyirányú 
vezérlõkapcsolót (5), a lejátszás a következõ képre ugrik.
• A panorámaképek 5 másodpercig görgetve jelennek meg, függetlenül 
az [Interval] pontban beállított értéktõl.
Képek lejátszása TV-n 193. o.
MENU
Start
Start
3sec
Interval
Screen Effect
Wipe
Sound Effect
OK
e_kb462.book  Page 90  Friday, January 11, 2008  1:50 PM