Pentax Optio E 50 Operating Guide (hu)

Download
96
5
Képek lejátszása és törlése
4
Nyomja meg a i gombot.
Megjelenik egy jóváhagyást kérõ üzenet.
5
A négyirányú vezérlõkapcsolóval (23
válassza a [Select & Delete] 
(Kiválasztás & Törlés) parancsot.
6
Nyomja meg a 
4 gombot.
A kiválasztott képek és hangfájlok törlésre 
kerülnek.
C a n c e l
MENU
D e l e t e   a l l   s e l e c t e d  
i m a g e s / s o u n d s
D e l e t e   a l l   s e l e c t e d  
i m a g e s / s o u n d s
S e l e c t   &   D e l e t e
OK
O K
e_kb462.book  Page 96  Friday, January 11, 2008  1:50 PM