Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
98
Opnamef
uncties
4
Instelling van de belichting
U kunt de gevoeligheid instellen op basis van het omgevingslicht. 
De gevoeligheid kan worden ingesteld op [ISO AUTO] of binnen 
een gevoeligheidsbereik equivalent met ISO 100 tot 12800. 
De defaultinstelling is [ISO AUTO]. 
1
Druk in de standbystand op de vierwegbesturing (2). 
Het scherm Gevoeligheid Instelling wordt geopend. 
2
Gebruik de vierwegbesturing (23) 
voor het selecteren van [ISO AUTO] 
of [ISO].
3
Draai aan de e-knop aan de achterzijde (S) 
om de gevoeligheidswaarde te wijzigen. 
Draai voor [ISO AUTO] de e-knop aan de voorzijde (R) 
voor het instellen van de minimale gevoeligheid. 
4
Druk op de knop 4. 
De camera is gereed voor het maken van een opname. 
Instellen van de Gevoeligheid
ISO AUTO
Stelt in dat het bereik 
automatisch aangepast 
wordt.
ISO
Instellen van een vaste 
waarde.
MENU
OK
1 0 0
1 0 0 3 2 0 0
3 2 0 0
--
6 4 0 0
6 4 0 0
Annul.
Annul.
OK
OK
K-30_OPM_DUT.book  Page 98  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM