Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
99
Opnamef
uncties
4
Deze camera beschikt over de volgende belichtingsstanden. 
Bij elke belichtingsfunctie zijn de volgende instellingen mogelijk.
z
: Beschikbaar   #: Beperkt    ×: Niet beschikbaar
• In L stand, of Z (HDR-nachtbeeld)/l (Nachtsnapshot)/
n
(Podiumbelichting) van H stand wordt de gevoeligheid vastgezet 
op [ISO AUTO (tot maximaal ISO 6400 voor H stand)]. 
• [ISO AUTO] wordt niet weergegeven in de tand is ingesteld K of p stand. 
De gevoeligheid is ingesteld op de laatste vaste waarde als de functiekiezer 
ingesteld is op p. De camera werkt in de L stand als de functiekiezer 
ingesteld is op a en de gevoeligheid is ingesteld op [ISO AUTO].
• Als de camera ingesteld is op een hogere gevoeligheid, kan er meer ruis 
verschijnen op de opnamen die u maakt. U kunt de beeldruis verminderen 
met behulp van Ruisonderdrukking. Ingesteld in [Ruisond. hoge ISO-wrd] 
van het [A Opnamemodus 3] menu. (p.110)
• U kunt kiezen om de gevoeligheid te vermeerderen in stappen van 1 LW of 
overeenkomstig de LW-stappeninstelling voor belichting (p.103). Dit kunt u 
instellen in [2. Gevoeligheidsstappen] van het [A Pers.instelling 1] menu.
• Het gevoeligheidsbereik kan worden uitgebreid tot een bereik van ISO 100 
tot 25600 wanneer [3. Uitgebreide gevoeligheid] in het [A Pers.instelling 1] 
menu is ingesteld op [Aan]. 
De belichtingsstand wijzigen
Belichtingsfunctie
Wijzigen 
sluitersnelheid
Wijzigen 
diafragma-
waarde
Gevoeligheid 
wijzigen
Belichtings-
correctie
e
Programma 
Automatische 
belichting
  #
 #
z
z
K
Gevoel. voorkeuze 
Auto belichting
×
×
 z
z
b
Sl.tijd voorkeuze Auto 
belichting
z
×
z
z
c
Diafr. voorkeuze 
Automatische 
belichting
×
z
z
z
L
Sl.tijd & diafr. 
voorkeuze Auto 
belichting
z
z
×
z
a
Handm. belichting
z
z
 z
×
p
Tijd(B) opname
×
z
 z
×
K-30_OPM_DUT.book  Page 99  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM