Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
100
Opnamef
uncties
4
*1 In [Instelling e-knoppen] van het [A Opnamemodus 4] menu kunt u de camera zo 
instellen dat de sluitersnelheid en/of diafragmawaarde kunnen worden gewijzigd door aan 
de e-knop aan de voor-/achterzijde te draaien. (p.181)
*2 [ISO AUTO] is niet beschikbaar. 
*3 De camera werkt in de L stand als de functiekiezer ingesteld is op a en de 
gevoeligheid is ingesteld op [ISO AUTO].
1
Stel de functiekiezer in op e, K, 
b
, c, L, a of p. 
R
 of S wordt op het statusscherm 
getoond voor de waarde die gewijzigd 
kan worden. 
De waarde die gewijzigd kan worden, 
is in de zoeker onderstreept. 
Tijdens de Live Weergave verschijnt 5 
voor de waarde die gewijzigd kan 
worden. 
1/
2000
1600
2.8
F
128
128
1/
2000
1/
2000 F2.8
F2.8
1600
1600
[  128]
[  128]
K-30_OPM_DUT.book  Page 100  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM