Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
101
Opnamef
uncties
4
2
Draai aan de e-knop aan de 
achterkant (S). 
De diafragmawaarde kan gewijzigd 
worden in de c, L, a, of p stand. 
De gevoeligheid kan gewijzigd worden in 
de K stand. 
3
Draai aan de e-knop aan 
de voorzijde (R). 
De sluitersnelheid kan gewijzigd 
worden in b, L, of a stand. 
In a stand wordt de afwijking van de 
juiste belichting weergegeven in een 
staafgrafiek, terwijl de sluitersnelheid of 
diafragmawaarde aangepast worden. 
De belichtingswaarde wordt in rood 
getoond wanneer het verschil met de 
juiste belichting ±3,0 of meer wordt. 
Dit is nuttig wanneer u opnamen maakt van nachtscènes en vuurwerk, 
die een lange belichtingstijd vereisen.
1
Zet de functiekiezer op p (Bulb). 
• Wanneer de gevoeligheid ingesteld is op een vaste waarde (p.98), kan het 
dat u geen juiste belichting verkrijgt met de geselecteerde sluitersnelheid en 
diafragmawaarde. 
• Voor elke belichtingsfunctie kunt u instellen welke functies worden 
geactiveerd wanneer de e-knop aan de voorzijde of achterzijde of 
de knop d wordt gebruikt. Instellen in [Instelling e-knoppen] van het 
[A Opnamemodus 4] menu. (p.181)
Tijdopnamen
1/
125
200
5.6
F
128
128
K-30_OPM_DUT.book  Page 101  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM