Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
102
Opnamef
uncties
4
2
Druk op de ontspanknop. 
De sluiter blijft open zo lang de ontspanknop wordt ingedrukt. 
3
Haal uw vinger van de ontspanknop. 
De belichting eindigt.
In p stand zijn de volgende functies niet beschikbaar. 
- Continuopname
- Belichtingsbracketing
- Belichtingscorrectie
- Belichtingsgeheugen
- Intervalopname
- HDR-opname
- Shake Reduction
• Om de ontspanknop te gebruiken in p stand, stelt u [7. Opties Bulb (B)-
modus] van het [A Pers.instelling 1] menu in.
• Als de camera ingesteld is op een lagere sluitersnelheid, kan er meer 
ruis verschijnen. U kunt de beeldruis verminderen met behulp van 
Ruisonderdrukking. Ingesteld in [Ruisond. lange sltrtijd] van het 
[A Opnamemodus 3] menu. (p.111)
• Voorkom met behulp van een statief en de optionele kabelschakelaar 
of afstandsbediening dat de camera tijdens de Tijdopnamen beweegt.
• We bevelen u aan om de netvoedingsadapter te gebruiken, want het 
batterijverbruik tijdens opnamen met lange belichtingstijd is hoog.
• Als het optionele GPS toestel aangesloten is, en [Actie in B-modus] is 
ingesteld op [Sterrenvolger] in [GPS] of het [A Opnamemodus 4] menu, 
dan wordt de functie ASTROTRACER geactiveerd in de p stand. (p.295)
Modus 1 De belichting gaat verder zolang de ontspanknop is ingedrukt. 
(standaardinstelling)
Modus 2
De belichting start bij de eerste keer indrukken van de 
ontspanknop en eindigt door een tweede keer de ontspanknop 
in te drukken.
K-30_OPM_DUT.book  Page 102  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM