Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
103
Opnamef
uncties
4
Hiermee kunt u met opzet overbelichte (lichte) of onderbelichte (donkere) 
opnamen maken.
De compensatiewaarde kan worden ingesteld tussen -5 en +5 LW (-2 en 
+2 LW in C stand). De waarde die u kunt instellen, varieert 
overeenkomstig de stappenintervallen,ingesteld i [1. LW-stappen] van het 
[A Pers.instelling 1] menu. 
1
Druk op de m knop (1), en draai de 
e-knop aan de achterzijde (S) 
(2).
De belichting wordt aangepast. 
m
 en de correctiewaarde worden tijdens 
het afstellen in het statusscherm en de 
Live Weergave getoond. 
Correctie van de Belichting
EV-
stappen
Belichtingscompensatiewaarde
1/3LW
±0,3; ±0,7; ±1,0; ±1,3; ±1,7; ±2,0; ±2,3; ±2,7; ±3,0; ±3,3; ±3,7; ±4,0; 
±4,3; ±4,7; ±5,0
1/2LW
±0,5; ±1,0; ±1,5; ±2,0; ±2,5; ±3,0; ±3,5; ±4,0; ±4,5; ±5,0
1
2
200
1/
90
4.0
F
K-30_OPM_DUT.book  Page 103  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM