Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
105
Opnamef
uncties
4
1
Druk in de standbystand op de vierwegbesturing (5). 
Het scherm Instelling Transportstand verschijnt. 
2
Gebruik de vierwegbesturing (45) om l te selecteren. 
3
Druk op de vierwegbesturing (3) 
en stel de bracketwaarde in. 
De waarde die u kunt instellen, varieert 
overeenkomstig de stappenintervallen, 
ingesteld i [1. LW-stappen] in het menu 
[A Pers.instelling 1] kunt u de volgende 
flitscorrectiewaarden instellen (p.103)
Beschikbare bewerkingen
4
Druk op de knop 4. 
De camera is klaar om een serie opnamen te maken. 
Belichtingsbracketing is niet beschikbaar in de volgende situaties. 
• wanneer p stand, of \ (Beweg. onderwerp)/Z (HDR-nachtbeeld)/
Z
(Huisdier)/R (Kinderen) van H stand ingesteld is
• wanneer intervalopname, meervoudige belichting of HDR-opname 
is ingesteld
E-knop aan achterzijde (S) 
naar rechts (y)
Verhoogt de bracketwaarde.
E-knop aan achterzijde (S) 
naar links (f)
Verlaagt de bracketwaarde.
m
-knop
´
 E-knop aan de achterzijde (S)
Regelt de LW-correctiewaarde (alleen 
wanneer u onder- of overbelichte 
beelden neemt).
d
-knop
Hiermee wordt de correctiewaarde 
teruggezet naar de 
standaardinstelling.
MENU
OK
±0.7EV
±0.7EV
Annul.
Annul.
Belichtingsbracketing
Belichtingsbracketing
OK
OK
K-30_OPM_DUT.book  Page 105  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM