Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
106
Opnamef
uncties
4
5
Druk de ontspanknop tot halverwege in. 
De LW-correctiewaarde wordt tijdens het afstellen in het statusscherm, 
de zoeker en de Live Weergave getoond als er scherpgesteld is op het 
onderwerp. 
6
Druk de ontspanknop helemaal in. 
Houd de ontspanknop ingedrukt totdat drie opnamen gemaakt zijn.
De opnamen worden gemaakt volgens de volgorde ingesteld 
in [8. Volgorde bracketing] van het [A Pers.instelling 2] menu.
• Wanneer de scherpstelstand is ingesteld op l, wordt de 
scherpstellingspositie vergrendeld bij de eerste opname en wordt deze 
gebruikt voor de volgende opnamen uit de reeks. 
• Als u tijdens Belichtingsbracketing uw vinger van de ontspanknop haalt, blijft 
de belichtingsinstelling twee keer zo lang actief als de bedrijftijd van de timer 
van de belichtingsmeting (p.109) (de standaardinstelling is circa 20 seconden) 
en kunt u een opname maken met de volgende correctiewaarde. Na een 
tijdsduur van circa twee keer die van de bedrijftijd van de timer van de 
belichtingsmeting gaat de camera terug naar de instellingen voor de eerste 
opname.
• Als [9. Bracketing-in-één] in het menu [A Pers.instelling 2] is ingesteld op 
[Aan], dan worden drie opnamen automatisch gemaakt nadat één keer op de 
ontspanknop is gedrukt, zelfs als de ontspanknop niet continu volledig wordt 
ingedrukt.
• Selecteer [Enkelbeeldopname] op het instellingenscherm van 
de transportstand om het maken van Belichting Bracketing opnamen 
te annuleren De instelling wordt automatisch geannuleerd wanneer u de 
camera uitschakelt of als u het vak voor [Transportstand] in [Geheugen] 
van het [A Opnamemodus 4] menu wist. (p.240) 
• U kunt de belichtingsbracketing combineren met de ingebouwde flitser of een 
externe flitser (alleen P-TTL auto) om alleen de flitseroutput continu te 
wijzigen. 
• Als u de belichtingsfrequentie regelmati gebruikt, kunt u dit toewijzien aan 
een |/Y knop. (p.185)
K-30_OPM_DUT.book  Page 106  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM