Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
107
Opnamef
uncties
4
Belichtingsgeheugen is een functie die de belichting (helderheid) voor het 
maken van de opname vast zet. Gebruik dit als het onderwerp te klein is 
voor een correcte belichting, of als er achtergrondverlichting is.
1
Ken [Belichtingsgeheugen] toe aan de =/L toets. 
Zie “Instellen van de werking van de =/L Knop” (p.187) voor 
bijzonderheden. 
2
Stel de belichting in en druk op 
de knop =/L. 
De camera vergrendelt de belichting 
van dat moment. 
@
 wordt weergegeven in het 
statusscherm, zoeker en Live Weergave 
als het belichtingsgeheugen is 
geactiveerd. 
Druk opnieuw op de =/L knop voor het annuleren van het 
belichtingsgeheugen. 
Vergrendeling van de belichting vóór het maken 
van de opname (AE Lock)
K-30_OPM_DUT.book  Page 107  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM