Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
108
Opnamef
uncties
4
Selecteer het gedeelte van de zoeker dat moet worden gebruikt 
voor lichtmeting en het bepalen van de belichting.
1
Druk op de M toets in standby stand.
Het bedieningspaneel wordt weergegeven. 
• De belichting wordt in de volgende situaties vastgezet. 
• als de =/L knop is ingedrukt
• als de ontspanknop half ingedrukt wordt
• voor twee keer de duur van de bedrijfstijd van de belichting (p.109)
• U hoort een pieptoon bij het in- of uitschakelen van het belichtingsgeheugen. 
De pieptoon kan uitgeschakeld worden. (p.230)
• AE Lock is niet beschikbaar in de stand p. 
• Als u de belichting wilt vergrendelen wanneer de scherpstelinstelling 
vergrendeld is, stelt u [5. AE-L met AF lock] van het [A Pers.instelling 1] 
menu in op [Aan]. 
• Als a stand ingesteld is, dan wordt de sluitersnelheid of diafragmawaarde 
gewijzigd als het belichtingsgeheugen ingeschakeld wordt, de combinatie 
van sluitersnelheid en diafragmawaarde wijzigt terwijl de belichting hetzelfde 
blijft.
• Bij gebruik van een zoomobjectief waarvan de maximale diafragmawaarde 
afhankelijk is van de focale lengte, wijzigt de combinatie van sluitersnelheid 
en diafragmawaarde afhankelijk van de zoomstand, zelfs als het 
belichtingsgeheugen geactiveerd is. 
De methode voor lichtmeting selecteren
L
Meervlaks
De sensor meet de helderheid in meerdere zones. 
(standaardinstelling)
Zelfs bij locaties met tegenlicht wordt bij deze functie 
automatisch bepaald welk helderheidsniveau elk gedeelte 
van het beeld heeft en wordt de belichting dienovereenkomstig 
aangepast.
M
Centraal
De meting legt de nadruk op het midden van het zoekerbeeld.
De gevoeligheid wordt groter in het midden en er wordt geen 
automatische afstelling uitgevoerd, zelfs bij scènes met 
retrolicht.
N
Spot
De helderheid wordt alleen gemeten binnen een beperkt 
gebied in het midden van de sensor. U kunt deze combinatie 
samen met het belichtingsgeheugen (p.107) wijzigen als een 
onderwerp te klein is voor een correcte belichting.
K-30_OPM_DUT.book  Page 108  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM