Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
109
Opnamef
uncties
4
2
Selecteer [Autom. lichtmeting] met de vierwegbesturing 
(2345) en druk op de 4 toets. 
Het scherm [Autom. lichtmeting] verschijnt. 
3
Selecteer een meetmethode met 
de vierwegbesturing (45) en druk 
op de knop 4. 
U keert terug naar het bedieningspaneel. 
Bij het maken van opnamen met een digitale camera doet zich beeldruis 
(ruwe of ongelijkmatige opnamen) voor in de volgende situaties. 
• Bij het maken van opnamen met een hoge gevoeligheidsinstelling
• Bij opnamen met lange belichtingstijd
• Als de temperatuur van de CMOS-sensor hoog is
U kunt de beeldruis verminderen met behulp van Ruisonderdrukking.
• U kunt de instelling ook wijzigen vanuit het [A Opnamemodus 1] menu. 
• Lichtmeting wordt direct na inschakelen van de camera, of als de 
opnamestand gewijzigd wordt, uitgevoerd. Stel de bedrijfstijd lichtmeter 
in [4. Bedrijftijd lichtmtr] van het [A Pers.instelling 1] menu, in. Kies uit 
[10sec] (standaard instelling), [3sec] of [30sec]. 
• In [6. Kopp. AE en AF-punt] van het [A Pers.instelling 1] menu kunt u 
de belichting en het AF-punt koppelen in het scherpstelgebied als L 
geselecteerd is.
Beeldruisonderdrukking (NR)
Opnamen kunnen niet gemaakt worden als ruisonderdrukking verwerkt wordt. 
Het kan vooral bij het gebruik van [Ruisond. lange sltrtijd] langer duren.
OK
MENU
Autom. lichtmeting
Autom. lichtmeting
Meervlaks
Meervlaks
OK
OK
Annul.
Annul.
Uit De belichting voor de meting van meerdere segmenten wordt 
bepaald ongeacht het AF-punt. (standaardinstelling)
Aan De belichting voor de meting van meerdere segmenten wordt 
geregeld overeenkomstig het AF-punt. 
K-30_OPM_DUT.book  Page 109  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM