Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
110
Opnamef
uncties
4
Onderdrukt ruis bij hoge ISO-gevoeligheidswaarden. 
1
Selecteer [Ruisond. hoge ISO-wrd] in het [A Opnamemodus 3] 
menu, en druk op de vierwegbesturing (5). 
Het scherm [Ruisond. hoge ISO-wrd] verschijnt. 
2
Druk op de vierwegbesturing (5) 
en gebruik de vierwegbesturing 
(23) om een instelling te 
selecteren. 
3
Druk op de knop 4. 
Ga verder naar stap 7 als u [Auto], [Zwak], [Normaal], [Sterk] of [Uit] 
selecteert. 
4
Selecteer [Instelling] met de vierwegbesturing (23) en druk 
op de vierwegbesturing (5). 
Het scherm verschijnt waarin op basis van de ISO-gevoeligheid het 
ruisreductieniveau kan worden ingesteld. 
Hoge-ISO NR
Auto
Past in het ISO-bereik ruisonderdrukking toe bij 
optimaal berekende niveaus. (standaardinstelling)
Zwak/Normaal/
Sterk
Past in het gehele ISO-bereik een constant, gekozen 
ruisreductieniveau toe. 
Aangepast
Past voor elke ISO-instelling een door de gebruiker 
ingesteld ruisreductieniveau toe. 
Uit
Past in geen enkele ISO-instelling ruisreductie toe. 
MENU
OK
Annul.
Annul.
Ruisond. hoge ISO-wrd
Ruisond. hoge ISO-wrd
Auto
Auto
Uit
Uit
Zwak
Zwak
Sterk
Sterk
Aangepast
Aangepast
Normaal
Normaal
OK
OK
K-30_OPM_DUT.book  Page 110  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM