Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
111
Opnamef
uncties
4
5
Gebruik de vierwegbesturing (23) 
om een gevoeligheidswaarde 
te selecteren en gebruik de 
vierwegbesturing (45) om het 
ruisreductieniveau in te stellen 
dat wordt toegepast op de 
geselecteerde gevoeligheid. 
De weergegeven gevoeligheidswaarden 
variëren afhankelijk van de [1. LW-stappen] 
en [2. Gevoeligheidsstappen] instellingen, 
gemaakt in het [A Pers.instelling 1] menu. 
Beschikbare bewerkingen
6
Druk op de knop 3. 
Opnieuw verschijnt het scherm dat werd weergegeven in stap 2. 
7
Druk twee keer op de knop 3. 
De camera is gereed voor het maken van een opname. 
Onderdrukt ruis bij lange belichtingstijden. 
1
Selecteer [Ruisond. lange sltrtijd] in het [A Opnamemodus 3] 
menu, en druk op de vierwegbesturing (5). 
E-knop aan de 
achterzijde (S)
Schakelt over tussen [Ruisond. hoge ISO-wrd 1] 
en [Ruisond. hoge ISO-wrd 2].
d
-knop
Hiermee wordt de ingestelde waarde terug gezet 
naar de standaard instelling.
Lage sluitersnelheid NR
MENU
100
100
200
200
400
400
800
800
1600
1600
3200
3200
6400
6400
1
2
Ruisond. hoge ISO-wrd
Ruisond. hoge ISO-wrd
Reset
Reset
K-30_OPM_DUT.book  Page 111  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM