Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
112
Opnamef
uncties
4
2
Selecteer een instelling met de 
vierwegbesturing (23) en druk op 
de 4 knop. 
3
Druk op de knop 3. 
De camera is gereed voor het maken van een opname. 
AUTO 
(Auto)
Bepaalt de omstandigheden zoals sluitertijd, gevoeligheid en 
interne temperatuur van de camera, en past op basis daarvan 
automatisch ruisonderdrukking toe indien dat nodig is. 
(standaardinstelling)
ON 
(Aan)
Past ruisonderdrukking toe wanneer de sluitersnelheid meer dan 
1 seconde bedraagt. 
OFF 
(Uit)
Past geen ruisreductie toe. 
1 2
3
4
Shake Reduction
Shake Reduction
MENU
OK
Ruisond. hoge ISO-wrd
Ruisond. hoge ISO-wrd
Ruisond. lange sltrtijd
Ruisond. lange sltrtijd
Inv brandp afstand
Inv brandp afstand
Compositie aanpassen
Compositie aanpassen
Elektr. waterpas
Elektr. waterpas
Horizoncorrectie
Horizoncorrectie
Annul.
Annul.
OK
OK
K-30_OPM_DUT.book  Page 112  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM