Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
114
Opnamef
uncties
4
De volgende autofocus standen kunnen bij opnamen met de zoeker 
geselecteerd worden.
Autofocus standen bij opnamen met de zoeker
l
Enkele stand
Als de ontspanknop half ingedrukt is, en er is scherpgesteld op 
het onderwerp, dan wordt de focus in die positie vergrendeld 
(focusvergrendeling). Als het onderwerp buiten het bereik is 
van het scherpstelgebied, richt u de camera op het onderwerp 
in het scherpstelgebied, vergrendelt u de focus op dat punt 
(focusvergrendeling), en stelt u uw opname opnieuw samen. 
• De scherpstelstand staat vast op l in c (Portret)/
s
(Landschap)/b (Macro)/. (Portret bij nacht)/x (Bos)/
A
(Nachtopname)/Z (HDR-nachtbeeld)/K (Eten & drinken)/
K
 (Zonsondergang)/Q (Strand & sneeuw)/y (Retroverl. 
silhouet)/U (Kaarslicht)/E (Museum) van H stand. 
• Het AF-hulplicht wordt zo nodig ingeschakeld. 
• U kunt de actieprioriteit instellen voor als de ontspanknop 
volledig ingedrukt wordt in [15. AF.S-instelling] van het 
[A Pers.instelling 3] menu. 
Scherpstellingsvoorkeuze
De sluiter kan niet worden 
ontspannen totdat het onderwerp 
scherp is gesteld. 
(standaardinstelling)
Als het onderwerp te dicht bij de 
camera is, doe dan een of meer 
stappen terug en maak de 
opname. Als het onderwerp 
moeilijk scherp te stellen is, 
stel dan handmatig scherp. 
Sluitervoorkeuze
De sluiter kan zelfs worden 
ontspannen als het onderwerp 
niet scherp is. 
K-30_OPM_DUT.book  Page 114  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM