Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
115
Opnamef
uncties
4
A
 (k)
Continu stand
Er wordt continu scherp gesteld op het onderwerp zolang 
de ontspanknop tot halverwege ingedrukt wordt gehouden. 
De scherpstelindicatie ] wordt weergegeven in de zoeker 
en u hoort een geluidssignaal zodra scherpgesteld is op het 
onderwerp. De sluiter kan zelfs worden ontspannen als het 
onderwerp niet scherp is. 
• Alleen beschikbaar als de functiekiezer is ingesteld op e, K, 
b
, c, L of a. 
• De scherpstelstand staat vast op k in \ (Beweg. 
onderwerp)/ l (Nachtsnapshot)/Z (Huisdier)/R (Kinderen)/
n
 (Podiumbelichting) van H stand. 
• Als de ontspanknop tot halverwege wordt ingedrukt, volgt de 
camera het onderwerp automatisch als is vastgesteld dat het 
een bewegend onderwerp is. 
• U kunt de actieprioriteit instellen voor Continu Opnamen 
instellen in [16. AF.C-instelling] van het [A Pers.instelling 3] 
menu. 
f
Autostand
Schakelt automatisch tussen de standen l en k, 
afhankelijk van het onderwerp. Ingesteld in het [AF.A] 
of [AF-instellingen] in het [A Opnamemodus 2] menu.
• De scherpstelstand staat vast op f in de n stand. 
• In de H stand is f niet beschikbaar omdat de 
scherpstelstand automatisch ingesteld is afhankelijk van de 
geselecteerde scènestand.
• Zelfs als f geselecteerd is, staat de scherpstelstand vast 
op l gedurende Live Weergave opnamen in e, K, b, 
c
, L of a stand. 
Scherpstellingsvoorkeuze
Maakt opnamen waarbij prioriteit 
wordt gegeven aan 
scherpstelling van het onderwerp 
tijdens Continuopnamen. 
(standaardinstelling)
FPS-voorkeuze
Maakt opnamen waarbij prioriteit 
wordt gegeven aan de 
opnamesnelheid tijdens 
Continuopnamen. 
P
Werkt zoals bepaald door de externe schakelaar voor 
de scherpstelstand. (standaardinstelling)
O
Werkt als f, waardoor de externe scherpstelstand 
functiekiezer opgeheven wordt.
K-30_OPM_DUT.book  Page 115  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM