Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
116
Opnamef
uncties
4
Instellen van het scherpstelpunt bij opnamen met de zoeker. 
Het geselecteerde scherpstelpunt brandt rood in de zoeker (Superimpose 
AF-area).
1
Druk op de M toets in standby stand.
Het bedieningspaneel wordt weergegeven. 
2
Selecteer [Actief AF-gebied] met de vierwegbesturing 
(2345) en druk op de 4 toets. 
Het [Actief AF-gebied] scherm wordt geopend.
3
Gebruik de vierwegbesturing (45) 
om een scherpstelpunt 
selectiestand te kiezen, 
en druk op 4 knop. 
U keert terug naar het bedieningspaneel. 
Als u het AF-hulplicht niet wilt gebruiken in de l stand, kunt u dit 
uitschakelen door de selectie van het vak voor [AF-hulplicht] in [AF-
instellingen] van het [A Opnamemodus 2] menu, ongedaan te maken. 
Het scherpstelpunt selecteren (AF-punt)
b
Auto (5 AF-punten)
De camera selecteert uit 5 AF-punten het optimale 
AF-punt, zelfs als het onderwerp niet in het midden 
staat. (standaardinstelling)
c
Auto (11 AF-punten)
De camera selecteert uit 11 AF-punten het optimale 
AF-punt, zelfs als het onderwerp niet in het midden 
staat. 
S
Selecteren
Hiermee wordt uit elf punten in het AF-kader het 
scherpstelpunt ingesteld op het door de gebruiker 
geselecteerde punt. 
O
Spot
Het scherpstelpunt wordt ingesteld op het midden 
van de zoeker. 
OK
MENU
AUTO
Actief AF-gebied
Actief AF-gebied
Auto (5 AF-punten)
Auto (5 AF-punten)
OK
OK
Annul.
Annul.
K-30_OPM_DUT.book  Page 116  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM