Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
117
Opnamef
uncties
4
1
Selecteer S in Stap 3 op p.116, en druk op de 4 knop. 
2
Druk de 3 toets of de ontspanknop half in.
U keert terug naar het statusscherm; de camera is gereed voor het 
maken van een opname.
3
Selecteer het gewenste AF-punt. 
• U kunt tevens de instellingen van [Actief AF-gebied] in [AF-instellingen] van 
het [A Opnamemodus 2] menu, wijzigen. 
• Het geselecteerde scherpstelpunt zal niet rood branden in de zoeker als [Uit] 
geselecteerd is voor [13. AF-punt weergeven] in het [A Pers.instelling 2] 
menu. 
• De scherpstelpunt selectiestand wordt ongeacht deze instelling vergrendeld 
op O bij gebruik van andere objectieven dan de typen DA, DA L, D FA, 
FA J, FA of F. 
Het gewenste scherpstelpunt selecteren
1/
30
400
4.5
F
128
128
K-30_OPM_DUT.book  Page 117  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM