Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
118
Opnamef
uncties
4
Beschikbare bewerkingen
Vierwegbesturing (2345)
Hiermee wordt het AF-punt gewijzigd.
4
-knop
Plaatst het AF-punt terug in het midden.
Houd de 4 knop ingedrukt
Schakelt wijziging van het AF-punt uit 
en schakelt bediening met de 
richtingsknoppen van de 
vierwegbesturing in. 
Om het wijzigen van het AF-punt weer 
mogelijk te maken, drukt u opnieuw op 
de 4 knop terwijl toetsgebruik 
ingeschakeld is.
• De positie van het gewijzigde AF-punt wordt opgeslagen zelfs als de 
scherpstelpunt selectiestand ingesteld is op b, c of O, of als de camera 
uitgeschakeld is. 
• If [Actief AF-gebied] is toegewezen aan de V/Y knop in [Knoppen 
aanpassen] van het [A Opnamemodus 4] menu (p.185), druk op de V/
Y
 knop voor het activeren of deactiveren van het wijzigen van het AF-punt, 
en draai de e-knop aan de voor-/achterzijde voor het wijzigen van het AF-
punt zoals beschreven in Stap 4. U kunt het AF-punt omhoog en omlaag 
bewegen met behulp van de e-knop aan de voorzijde (R), en naar links en 
rechts met de e-knop aan de achterzijde (S). Druk op de d knop voor het 
terugzetten van het AF-punt naar het midden van het AF-kader. Dit is handig 
bij het gebruik van de camera terwijl u door de zoeker kijkt. 
• Als [Uitgebreid AF-gebied] in [AF-instellingen] van het [A Opnamemodus 2] 
menu geactiveerd is, komt uw onderwerp kort uit het geselecteerde 
scherpstelpunt toen de scherpstelstand ingesteld was op k (of toen 
[AF.A] geactiveerd was), zal de camera op uw onderwerp blijven 
scherpstellen, gebaseerd op de informatie van de scherpstelpunten (back-up 
scherpstelpunten) rond het geselecteerde scherpstelpunt. De back-up 
scherpstelpunten worden in het roze in het statusscherm getoond.
• Er zal een pieptoon te horen zijn tussen het activeren of deactiveren van het 
wijzigen van het AF-punt. De pieptoon kan uitgeschakeld worden. (p.230)
K-30_OPM_DUT.book  Page 118  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM