Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
119
Opnamef
uncties
4
U kunt bij het maken van opnamen met Live Weergave uit de volgende 
autofocus methodes kiezen. 
1
Druk op de M toets in standby stand.
Het bedieningspaneel wordt weergegeven. 
2
Druk op de vierwegbesturing (2345) voor selecteren 
[Contrast-AF], en druk op de 4 knop. 
Het [Contrast-AF] scherm wordt weergegeven.
3
Kies de gewenste stand met de 
vierwegbesturing (45) en druk 
op de knop 4. 
U keert terug naar het bedieningspaneel. 
Instellen van de Contrast AF tijdens Live 
Weergave
D
Gezichtsherkenning
Detecteert en traceert gezichten van mensen. 
(standaardinstelling) 
Het detectieframe van het voornaamste gezicht 
voor autofocus en automatische belichting 
is in het geel weergegeven. 
E
Traceren
Traceert het onderwerp scherp terwijl de 
ontspanknop half ingedrukt is. 
G
Selecteren
Stelt scherpt op een gewenst gebied. 
De sensor is verdeeld in 100 gebieden 
(10 horizontaal bij 10 verticaal), en u kunt kiezen uit 
een breder of smaller focusgebied door gebruik te 
maken van 4, 16 of 36 van de 100 beschikbare 
gebieden. (p.120)
H
Spot
Stelt scherpt op een beperkt gebied in het midden. 
OK
MENU
Contrast-AF
Contrast-AF
Gezichtsherkenning
Gezichtsherkenning
OK
OK
Annul.
Annul.
K-30_OPM_DUT.book  Page 119  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM