Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
120
Opnamef
uncties
4
U kunt het bereik van het autofocusgebied instellen (AF area). 
1
Selecteer G in Stap 3 op p.119 en druk op de 4 toets. 
U keert terug naar het bedieningspaneel. 
2
Druk de 3 toets of de ontspanknop half in. 
De camera is gereed voor het maken van een opname. 
3
Druk op de U/i knop.
De Live Weergave wordt op de monitor getoond.
4
Druk op de knop 4. 
Het bereik van het selecteerbare gebied is weergegeven met 
stippellijnen en een witte rechthoek verschijnt erop. U kunt het AF-gebied 
instellen door de positie en de grootte van deze rechthoek te veranderen. 
• U kunt tevens de instelling van [Contrast-AF] in [Live weergave] 
van het [A Opnamemodus 4] menu, wijzigen. 
• [Contrast-AF] staat vast op D in U (Stand.)/c (Portret)/. (Portret bij 
nacht) van de n mode of c (Portret)/. (Portret bij nacht)/R (Kinderen) 
van H stand. 
• Selecteer G of H om de focus te vergrendelen en de opname opnieuw 
samen te stellen.
• Voor het maken van opnamen als er niet scherpgesteld is op het onderwerp, 
stelt u [15. AF.S-instelling] in op [Sluitervoorkeuze] in het [A Pers.instelling 
3] menu. 
• U kunt instellen of u een raster, 
infoweergave, histogram, en 
waarschuwing voor helder/donker gebied 
wilt weergeven tijdens de Live Weergave 
via [Live weergave] van het 
[A Opnamemodus 4] menu. 
Als [Infoweergave] uitgeschakeld is, 
worden de indicatoren die opname-
informatie verstrekken, niet weergegeven. 
(Druk de ontspanknop half in om de 
sluitersnelheid, diafragmawaarde, 
gevoeligheid en aantal resterende foto's 
weer te geven.) 
Selecteren van het gewenste scherpstelgebied
MENU
MENU
OK
Rasterweergave
Rasterweergave
Scherpe contouren
Scherpe contouren
AF-autozoom
AF-autozoom
Contrast-AF
Contrast-AF
Infoweergave
Infoweergave
Histogramweergave
Histogramweergave
Live weergave
Live weergave
Annul.
Annul.
Licht/donker geb
Licht/donker geb
OK
OK
K-30_OPM_DUT.book  Page 120  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM