Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
121
Opnamef
uncties
4
5
Selecteer het AF-gebied.
Beschikbare bewerkingen
6
Druk op de knop 4. 
Het AF-gebied wordt ingesteld.
Bij het maken van opnamen in de Live Weergave kunt u de scherpstel 
vergrendelingspositie controleren door het beeld op de monitor te 
vergroten, en te centreren rond het scherpgestelde gebied. 
1
Bekijk het onderwerp op de monitor en druk de ontspanknop 
half in.
Het autofocussysteem treedt in werking. 
2
Druk op de 4 toets en houd de ontspanknop half ingedrukt.
Terwijl de ontspanknop half ingedrukt is, wordt het beeld op het scherm 
vergroot en gecentreerd rond het AF-punt.
Vierwegbesturing 
(2345)
Wijzigt de positie van het AF-gebied.
E-knop aan de achterzijde 
(S)
Wijzigt de grootte van het AF-gebied.
d
-knop
Zet het AF-gebied terug naar het midden.
Het ingestelde AF-gebied blijft in het geheugen zelfs als de Contrast AF-
instelling gewijzigd wordt of de camera uitgeschakeld wordt. 
Controle van de scherpstelling
OK
OK
OK
K-30_OPM_DUT.book  Page 121  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM