Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
122
Opnamef
uncties
4
3
Draai aan de e-knop aan de 
achterzijde (S) om de vergroting 
te wijzigen.
Vergroting kan geselecteerd worden uit 
x2, x4 of x6.
4
Druk op de 4 toets of houd op de ontspanknop half in te 
drukken.
De camera is gereed voor het maken van een opname.
Draai, terwijl u door de zoeker of op het Live Weergave-scherm kijkt, de 
scherpstelring totdat het onderwerp duidelijk zichtbaar is. De sluiter kan in 
\
 stand vrijgegeven worden door de ontspanknop volledig los te laten 
als er niet scherpgesteld is op het onderwerp. 
U kunt het scherpstellen manueel aanpassen met behulp van het matte 
veld in de zoeker. 
1
Stel de scherpstel functiekiezer in op \. 
• Als [AF-autozoom] geactiveerd is in [Live weergave] van het 
[A Opnamemodus 4] menu, vergroot de camera automatisch het beeld 
1 seconde nadat de scherpstelling vergrendeld is.
• Het beeld kan in \ stand vergroot worden door gewoon te drukken op de 
4
 knop. (p.123)
Het beeld kan niet vergroot worden als [Contrast-AF] ingesteld is op 
[Traceren]. 
Manuele regeling van de scherpstelling 
(Manuele scherpstelling)
Scherpstellen met behulp van de zoeker
x2
x2
K-30_OPM_DUT.book  Page 122  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM