Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
123
Opnamef
uncties
4
2
Kijk door de zoeker en draai 
de scherpstelring. 
De scherpstelindicatie ] wordt 
weergegeven en u hoort een 
geluidssignaal zodra scherpgesteld 
is op het onderwerp, als er aan de 
scherpstelring gedraaid wordt terwijl 
de ontspanknop half ingedrukt wordt. 
1
Stel de scherpstel functiekiezer in op \. 
2
Draai, terwijl u op de monitor kijkt, 
aan de scherpstelring.
3
Wanneer het moeilijk is om de scherpstelling te controleren, 
druk dan op de 4 toets. 
Het beeld op het beeldscherm wordt 
vergroot.
Scherpstellen met behulp van de Live Weergave
x4
x4
K-30_OPM_DUT.book  Page 123  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM