Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
124
Opnamef
uncties
4
Beschikbare bewerkingen
4
Druk de 4 toets of de ontspanknop half in. 
De camera is gereed voor het maken van een opname.
U kunt van uw objectieven met behulp van het autofocus systeem 
van de camera aanpassen.
1
Selecteer [22. AF-aanpassing] in het [A Pers.instelling 4] 
menu, en druk op de vierwegbesturing (5).
2
Gebruik de vierwegbesturing (23) voor het selecteren van 
[Aan], en druk op de vierwegbesturing (5).
Het [22. AF-aanpassing] scherm wordt weergegeven. 
E-knop aan achterzijde (S) 
naar rechts (y)
Vergroot het beeld (tot 6 keer)
E-knop aan achterzijde (S) 
naar links (f)
Verkleint het beeld (tot 2 keer)
Vierwegbesturing (2345)
Verplaatst het weergavegebied.
d
-knop
Verplaatst het weergavegebied naar 
het midden.
Als [Scherpe contouren] geactiveerd is in [Live weergave] van het 
[A Opnamemodus 4] menu, dan wordt de omtrek van het scherpgestelde 
onderwerp benadrukt waardoor het eenvoudiger is om de scherpstelling 
te controleren. Als u overschakelt naar = stand na het activeren van 
Scherpstelpiek in \ stand. Scherpstelpiek werkt tevens in de = stand.
AF-aanpassing
• Gebruik [AF-aanpassing] alleen als dat nodig is. Gebruik de functie 
voorzichtig, want aanpassing van autofocus kan het moeilijk maken om 
opnamen te maken met de juiste scherpstelling. 
• Camerabewegingen tijdens het maken van een testopname kunnen het 
moeilijk maken om een nauwkeurige scherpstelpositie te verkrijgen. 
Gebruik daarom bij het maken van testopnamen altijd een statief.
K-30_OPM_DUT.book  Page 124  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM