Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
125
Opnamef
uncties
4
3
Gebruik de vierwegbesturing (23) voor het selecteren van 
[Toepassen op al] of [Toepassen op 1].
4
Druk op de vierwegbesturing (5), 
en pas de waarde aan. 
Beschikbare bewerkingen
5
Druk op de knop 4. 
De aanpassingswaarde wordt opgeslagen. 
6
Druk driemaal op de knop 3. 
De camera is gereed voor het maken van een opname. 
Toepassen op al Dezelfde aanpassing wordt toegepast op alle 
objectieven.
Toepassen op 1
Dit onderdeel zal alleen op het scherm getoond 
worden als het objectief ID verkregen is. Opslaan en 
toepassen van een andere aanpassingswaarde voor 
elk objectieftype. (tot maximaal 20 objectieftypes)
Reset
Reset de opgeslagen aanpassingswaarde naar de 
standaardinstelling.
Vierwegbesturing (5)/
E-knop aan achterzijde (S) 
naar rechts (y)
Scherpstelling dichterbij halen.
Vierwegbesturing (4)/
E-knop aan achterzijde (S) 
naar links (f)
Scherpstelling verder weg plaatsen.
|
 knop
Reset de aanpassingswaarde naar de 
standaardinstelling.
MENU
OK
22.
22.
±0
±0
±0
±0
Annul.
Annul.
OK
OK
AF-aanpassing
AF-aanpassing
Toepassen op al
Toepassen op al
Toepassen op 1
Toepassen op 1
Reset
Reset
Nt op.
Nt op.
K-30_OPM_DUT.book  Page 125  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM