Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
126
Opnamef
uncties
4
7
Maak een testopname.
U kunt de scherpstelaccuratesse eenvoudig controleren door het beeld 
tijdens Live Weergave (p.121) of Digitaal Voorbeeld (p.128) te vergroten. 
Opnamen in Catch-In Focus stand
Indien [21. Catch-in focus] van het [A Pers.instelling 3] menu is 
ingesteld op [Aan], en een van de volgende objectieftypes bevestigd 
is, dan wordt Catch-in Focus geactiveerd en wordt de sluiter 
automatisch ontspannen zodra er scherpgesteld is op het onderwerp. 
• Objectief met handmatige scherpstelling
• DA of FA lens met zowel = en \ instellingen op het objectief 
(de instelling moet voor het maken van de opname geplaatst zijn 
op \) 
 
Ga als volgt te werk om opnamen te maken
1 Stel de scherpstelstand functiekiezer in op l.
Schakel f (Autofocus/Auto) uit door de selectie van het 
keuzevak voor [AF.A] ongedaan te maken.
2 Stel scherp op een punt waar het onderwerp langs zal komen.
3 Druk de ontspanknop helemaal in. 
De sluiter wordt automatisch ontspannen als het onderwerp 
het punt bereikt waarop is scherp gesteld.
K-30_OPM_DUT.book  Page 126  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM