Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
130
Opnamef
uncties
4
3
Selecteer Q of R met de 
vierwegbesturing (45) en druk op 
de 4 toets. 
U keert terug naar het bedieningspaneel. 
4
Druk de ontspanknop tot halverwege in. 
De Shake Reduction functie is 
geactiveerd, en k verschijnt in het 
statusscherm, de zoeker of het Live 
Weergave-scherm. 
Als een beeld gekanteld is, kan dit met horizoncorrectie worden 
gecorrigeerd tot een maximum van ±1,0 graden (met Shake Reduction 
ingeschakeld).
Q
Maakt gebruik van Shake Reduction (standaardinstelling)
R
Maakt geen gebruik van Shake Reduction.
• De Shake Reduction functie is niet beschikbaar in de volgende situaties.
- Opnamen met zelfontspanner
- Opnamen met de afstandsbediening
- wanneer de camera ingesteld is op p stand
- wanneer HDR-opname ingesteld is, en de Auto Centrerings functie 
uitgeschakeld
- tijdens Compositiecorrectie
• De Shake Reduction functie is geactiveerd in Z (HDR-nachtbeeld) 
van de H stand. 
• De bewegingsreductie werkt nog niet volledig onmiddellijk (ongeveer 
2 seconden) nadat u de camera hebt aangezet of hij weer aangaat vanuit 
automatische uitschakeling. Wacht tot de bewegingsreductie stabiel en goed 
werkt vóór u een opname maakt. 
• U kunt de instelling ook wijzigen vanuit het [A Opnamemodus 3] menu. 
Correctie van de horizon op de opname
Shake Reduction
Shake Reduction
OK
MENU
Aan
Aan
OK
OK
Annul.
Annul.
K-30_OPM_DUT.book  Page 130  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM