Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
131
Opnamef
uncties
4
1
Selecterenvan [Horizoncorrectie] in het [A Opnamemodus 3] 
menu.
2
Gebruik de vierwegbesturing (45) 
voor het selecteren van P (Uit) 
of O (Aan). 
3
Druk op de knop 3. 
Het scherm dat werd weergegeven voordat u het menu-item 
selecteerde, wordt opnieuw weergegeven.
4
Richt de camera op het onderwerp en druk de ontspanknop tot 
halverwege in.
Als [Horizoncorrectie] is ingesteld op Aan door het selecteren van het 
keuzevak, zullen de volgende indicatoren op het statusscherm of Live 
Weergave scherm getoond worden.
D
Shake Reduction Aan + Horizoncorrectie Aan
E
Shake Reduction Uit + Horizoncorrectie Aan
Opnamen maken met de zelfontspanner
g
Zelfontspanner 
(12sec)
De sluiter ontspant na circa 12 seconden. Gebruik deze 
stand om als fotograaf ook op de foto te komen. 
Z
Zelfontspanner 
(2sec)
De sluiter wordt ontspannen na circa 2 seconden nadat de 
ontspanknop ingedrukt is. Gebruik deze stand om te 
voorkomen dat de camera beweegt als de ontspanknop 
ingedrukt wordt. 
Opnamen maken met de zelfontspanner is niet beschikbaar in \ (Beweg. 
onderwerp)/Z (Huisdier)/R (Kinderen) van de H stand.
MENU
1 2
3
4
Shake Reduction
Shake Reduction
Ruisond. hoge ISO-wrd
Ruisond. hoge ISO-wrd
Ruisond. lange sltrtijd
Ruisond. lange sltrtijd
Inv brandp afstand
Inv brandp afstand
Einde
Einde
Compositie aanpassen
Compositie aanpassen
Elektr. waterpas
Elektr. waterpas
Horizoncorrectie
Horizoncorrectie
K-30_OPM_DUT.book  Page 131  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM