Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
132
Opnamef
uncties
4
1
Bevestig de camera op een statief.
2
Druk in de standbystand op de vierwegbesturing (5). 
Het scherm Instelling Transportstand verschijnt. 
3
Selecteer g met de vierwegbesturing (45). 
4
Druk op de vierwegbesturing (3) 
en selecteer g of Z met de 
vierwegbesturing (45) terwijl 
u op de knop 4 drukt. 
De camera is gereed voor het maken 
van een opname. 
5
Druk de ontspanknop tot halverwege in. 
Het autofocussysteem treedt in werking. 
6
Druk de ontspanknop helemaal in. 
Voor g, begint de zelfontspannerlamp 
langzaam te knipperen en vervolgens 
2 seconden snel te knipperen voordat 
de sluiter ontspannen wordt. 
Een pieptoon is te horen, en de snelheid 
verhoogt. De sluiter wordt ontspannen na 
circa 12 seconden nadat de ontspanknop volledig ingedrukt is. 
Bij Z wordt de opname ongeveer 2 seconden nadat de ontspanknop 
helemaal is ingedrukt, gemaakt. 
MENU
OK
Annul.
Annul.
Zelfontspanner (12sec)
Zelfontspanner (12sec)
OK
OK
K-30_OPM_DUT.book  Page 132  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM