Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
134
Opnamef
uncties
4
4
Druk op de vierwegbesturing (3), 
selecteer h of i met de 
vierwegbesturing (45) en druk 
op de 4 toets. 
De ontvanger van de afstandsbediening 
vooraan op de camera knippert en de 
camera is in stand-by stand. 
5
Druk de ontspanknop tot halverwege in. 
Het autofocussysteem treedt in werking. 
6
Richt de afstandsbediening richt 
op de afstandsbedieningssensor 
op de voorzijde van de camera 
en druk de ontspanknop van 
de afstandsbediening in. 
Het maximale bereik van de 
afstandsbediening is ongeveer 4 m 
vanaf de voorkant van de camera. 
Nadat de foto is gemaakt, licht het lampje 
van de ontvanger van de 
afstandsbediening voor 2 seconden 
op en gaat dan weer knipperen. 
MENU
OK
Annul.
Annul.
Afstandsbediening
Afstandsbediening
OK
OK
4 m
K-30_OPM_DUT.book  Page 134  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM