Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
136
Opnamef
uncties
4
Continuopnamen maken
U kunt continu fotograferen door de ontspanknop volledig ingedrukt te 
houden.
1
Druk in de standbystand op de vierwegbesturing (5). 
Het scherm Instelling Transportstand verschijnt. 
2
Gebruik de vierwegbesturing (45) om g te selecteren.
3
Druk op de vierwegbesturing (3), 
gebruik de vierwegbesturing (45) 
voor het selecteren van g of h, 
en druk op de 4 knop. 
De camera is gereed voor het maken van 
continuopnamen. 
4
Druk de ontspanknop tot halverwege in. 
Het autofocussysteem treedt in werking. 
Continuopname
g Continuopname 
(snel)
U kunt circa 6 continue opnamen per seconde maken 
(voor JPEG-beelden). 
h Continuopname 
(langzaam)
U kunt circa 3 continue opnamen per seconde maken 
(voor JPEG-beelden). 
• Continuopnamen is niet beschikbaar in de volgende situaties. 
• als Z (HDR-nachtbeeld) van H stand, of p stand ingesteld is
• wanneer Intervalopnamen of HDR-opname is ingesteld
• Als g of h is ingesteld, kunt u geen RAW-beelden opslaan tijdens Instant 
Review of afspelen.
MENU
OK
Annul.
Annul.
Continuopname (snel)
Continuopname (snel)
OK
OK
K-30_OPM_DUT.book  Page 136  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM