Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
137
Opnamef
uncties
4
5
Druk de ontspanknop helemaal in. 
Opnamen worden continu gemaakt als de ontspanknop geheel ingedrukt 
is. Haal om te stoppen uw vinger van de ontspanknop.
Maakt opnamen met een ingesteld interval vanaf een vastgesteld tijdstip. 
De volgende items kunnen worden ingesteld. 
• De opnamestand staat vast op g in \ (Beweg. onderwerp)/Z (Huisdier)/
R
(Kinderen) van de H stand.
• Als de scherpstelstand ingesteld is op l, wordt de scherpstelpositie 
vergrendeld in de eerste opname en worden continu opgenamen gemaakt 
met hetzelfde interval. 
• Als de scherpstelstand ingesteld is op k, dan wordt het scherpstellen 
continu geactiveerd tijdens Continu Opnamen.
• Als het bestandsformaat wordt gewijzigd naar [RAW] of [RAW+] terwijl 
g
geselecteerd is, wordt de opnamestand tijdelijk gewijzigd in h. 
• De sluiter kan bij het gebruik van de ingebouwde flitser niet ontspannen 
worden totdat het laden voltooid is. Instellen van [17. Ontspant bij opladen] 
op [Aan] in het [A Pers.instelling 3] menu voor het activeren van de 
ontspanning voordat de ingebouwde flitser klaar is.
• Selecteer [Enkelbeeldopname] in het instellingenscherm van de 
transportband voor het annuleren van continu opname. De instelling wordt 
automatisch geannuleerd wanneer u de camera uitschakelt of als u het vak 
voor [Transportstand] in [Geheugen] van het [A Opnamemodus 4] menu. 
Intervalopname
Interval
Programmeer de interval tussen de opnamen 
van 3 seconde tot 24 uur. 
Aantal opnamen
Ingestelde tijd: 2 tot 999. 
Het aantal opnamen dat u kunt instellen, varieert 
afhankelijk van de opnamecondities, bijvoorbeeld 
de beschikbaar ruimte op de SD geheugenkaart.
Int opname starten
Selecteer of u de eerste opname nu wilt maken, of op een 
ingesteld tijdstip. Door [Nu] te selecteren, start de opname 
onmiddellijk. Als [Tijdstip] geselecteerd is, stelt u de 
[Begintijd] in.
Begintijd
Stelt de tijd in waarop de opname start.
K-30_OPM_DUT.book  Page 137  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM