Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
138
Opnamef
uncties
4
1
Selecteer [Intervalopname] in het [A Opnamemodus 2] menu, 
en druk op de vierwegbesturing (5). 
Het scherm [Intervalopname] wordt weergegeven.
2
Gebruik de vierwegbesturing (23) voor het selecteren 
van [Interval], en druk op de vierwegbesturing (5). 
3
Selecteer uren, minuten, of 
seconden met de vierwegbesturing 
(45) en stel de tijd in met de 
vierwegbesturing (23). 
Druk op de 4 toets om de instelling 
te voltooien. 
4
Selecteer [Aantal opnamen] met de vierwegbesturing (23) 
en druk op de vierwegbesturing (5). 
5
Druk op de vierwegbesturing (45) en selecteer het aantal 
opnamen dat moet worden gemaakt met de vierwegbesturing 
(23). 
Druk op de 4 toets om de instelling te voltooien. 
6
Selecteer [Int opname starten] met de vierwegbesturing (23) 
en druk op de vierwegbesturing (5). 
7
Selecteer [Nu] of [Tijdstip] met de vierwegbesturing (23) 
en druk op de 4 toets. 
Als u [Nu] heeft geselecteerd, ga dan verder met stap 10. 
8
Selecteer [Begintijd] met de vierwegbesturing (23) en druk 
op de vierwegbesturing (5). 
Intervalopname is niet beschikbaar in de volgende situaties.
• wanneer p stand of C stand is ingesteld
• wanneer meervoudige belichting is ingesteld
MENU
00:00'03"
00:00'03"
OK
002
002
Annul.
Annul.
Intervalopname
Intervalopname
Nu
Nu
Opnamen starten
Opnamen starten
OK
OK
Interval
Interval
Aantal opnamen
Aantal opnamen
opn.
opn.
Int opname starten
Int opname starten
Begintijd
Begintijd
K-30_OPM_DUT.book  Page 138  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM